Pasākuma organizators ir SIA EGO Management,

 

tas tiek rīkots sadarbībā ar LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMI

 

 

Papildus informācijai par AMBER PUCK  kausu

 

 

Vispārējā informācija - info@amberpuck.lv

 

 

Dalības nosacījumi - Davis@amberpuck.lv